نام ایستگاه
نوع ایستگاه
آدرس
نام مسئول خرید هیزم
تلفن
کار خانه
اصلی
اصفهان کیبومتر 50 جاده شیرازشهرک صنعتی رازی فاز 3
آقای امینی
09133941567
گلدشت نجف آباد
ثابت
نجف آباد جاده اصفهان ابتدای گدشت کوی فروردین 58
آقای فرقانی
09331177514
 

نمونه محصولات کارخانه نئوپان اصفهان